Facebook Twitter Instagram YouTube flickr 

Seu electronica

Audiovisuaus

El Servei d'Audiovisuals és un servei que s’encarrega de donar suport tècnic i audiovisual als departaments i serveis de l’IEI i a les activitats que es realitzen dins i fora de la seu de l’IEI. Alhora, en aquest servei es troba també l’Arxiu Fotogràfic de l’IEI. L’arxiu és un servei públic que custodia els fons fotogràfics de la institució. En aquest sentit, s’encarrega de la preservació, conservació, catalogació i divulgació dels fons. Té la funció de conèixer i protegir el patrimoni fotogràfic de les terres de Lleida. Fomentar-ne les donacions a la institució per tal d’encarregar-se, així, de la seva gestió, tractament i custòdia i poder oferir-lo i divulgar-lo a la ciutadania. A més a més, s’encarrega de documentar gràficament les diferents activitats culturals de la institució, així com també realitza el seguiment gràfic de les obres de camp dutes a terme pel Servei d'Arqueologia.

Fons del servei:

L’Arxiu Fotogràfic aplega els següents fons, fruit tant de donacions com del propi treball del personal del Servei:

Enllaços d'interès

Serveis a l'usuari:

Atenció a les consultes Reprografia Atenció als serveis i departaments de l’IEI Activitats de difusió del servei El servei realitza, prèvia sol·licitud, visites guiades i comentades

Guia del Servei:

Accés a la Guia del fons del Servei d'Audiovisuals

Servei situat al Complex de la Caparrella

Responsable del servei:

Tel.: 973 274 850 - 973 261 799 Fax: 973 264 637 audiovi@diputaciolleida.cat

Horari d'atenció: De dilluns a divendres 9.00h 14.00h (tot l'any) - Tardes a concretar