Facebook Twitter Instagram YouTube flickr 

Seu electronica

Era fondacion

IEI fundacio

La Fundació Pública Institut d’Estudis Ilerdencs de la Diputació de Lleida és una institució de caràcter cultural que té la seu a l'antic Hospital de Santa Maria. L’edifici és una construcció del segle XV que s'emmarca dins del gòtic català i és pràcticament l'únic exponent del gòtic civil d'aquesta època que existeix a la Catalunya occidental. Actualment, l’Institut d’Estudis Ilerdencs és un centre d’estudis modern i dinàmic amb una projecció cultural inqüestionable tant a nivell municipal com comarcal. Un espai de cultura convertit en un referent dins el món cultural, sobretot, dins el marc territorial de llengua catalana. La vocació de la Fundació va més enllà del marc estricte de la ciutat de Lleida perquè tot el territori de la demarcació que li és propi és objecte de la seva atenció. Són objectius bàsics de la institució la promoció de l'estudi i la investigació sobre temes relacionats amb les comarques del seu territori, el foment de les ciències, les lletres i les arts, la divulgació cultural, i la normalització de l'ús de la llengua. L’Institut s’organitza en una doble estructura de Departaments i de Serveis. D'una banda, els Departaments són les unitats científiques a través de les quals es canalitzen les propostes de les activitats. De l'altra, les unitats tècniques són representades pels Serveis. És a dir, la infraestructura administrativa i tècnica que gestiona l’activitat més quotidiana de l’Institut. L’Institut s'obre a un espai molt més ampli a través dels premis de creació i d'investigació, conscient, sobretot, que l'actual societat de la comunicació i de la informació no te límits per al coneixement ni per a les cultures. En definitiva, moure la cultura amb la dinàmica del temps per oferir als consumidors una alta qualitat en tota la producció cultural és l’aposta de futur de l’Institut.