Facebook Twitter Instagram YouTube flickr 

Seu electronica

Lengua e literatura

Sr. Salvador Escudé Baró – Cap del Departament   

Secció de Llengua i Literatura

Consellers

Sr. Salvador Escudé Baró coordinador de la secció  

Sr. Joan Puig Ribera

Sra. Sílvia Romero Galera

Col·laboradors

Sr. Julián Acebrón Ruiz 

Sr. Amat Baró Gonzalez 

Sra. Joana-Alba Cercós

Sra. Imma Creus Bellet 

Sra. Imma Farré Vilalta 

Sra. Helena Mesalles Naranjo 

Sr. Juanjo Manau Encontra

Secció d’Occità Aranès ( pendent de constitució)

Consellers

Sra. Angelina Cases Andreu

Sr. Jèp Montoya Parra

Sr. Jusèp Loís Sans Socasau

Contacte:

973 27.15.00