Facebook Twitter Instagram YouTube flickr 

Seu electronica

SUBVENCIONS IEI 2020

 

Ajuts per concurrència competitiva

SUBVENCIONS 2020 i anteriors

Ajuts directes, nominatius i/o excepcionals

Ajuts a partir de l’any 2012

Concedides amb anterioritat a l'any 2012

Altres documents

Renúncia a subvencions concedides per l’IEI