Facebook Twitter Instagram Google + YouTube flickr 

Seu electronica

Projecció del documental sobre Emili Pujol realitzat pel músic, investigador i divulgador cultural Artur Blasco.

EMILI PUJOL. El Mestre

El músic, investigador i divulgador cultural Artur Blasco, des de la seva vastíssima trajectòria de recuperació musical i organològica centrada en la música tradicional de transmissió oral, l’acordió diatònic i el rabec, ara

presenta un ambiciós projecte d’investigació centrat en la figura i l’obra d’Emili Pujol, el seu entorn cultural, físic i social. Durant uns anys, Blasco ha resseguit tots i cadascun dels indrets per on passà el Mestre i en els quals el

seu record hi té, encara avui, una presència pedagògica immanent i perdurable.

En certa manera, ens trobem davant d’una biografia, no escrita, del músic, pedagog i guitarrista; però sí visual, iconogràfica i profundament humana, gràcies al testimoniatge de persones i personalitats que, en un moment o altre de la seva vida, van conviure o es van sentir atretes per la dimensió musical i humana del personatge.

En aquest sentit, el discurs narrativovisual d’Artur Blasco –i l’edició i muntatge de Toni Lobarte (REC Produccions Audiovisuals del Pirineu)– mostra de manera tan amena com planera la grandesa d’Emili Pujol, l’ofici i la vocació de qual s’adrecen, sobretot, a l’intel·lecte: a desvetllar el raonament de l’alumne, a ocupar el seu enteniment, no pas la seva memòria.

Tal i com inferim dels testimonis aportats per Blasco, l’anècdota més simple era més important que una qualsevol explanació de tot un món; ja que, en el detall, Emili Pujol hi aplicava la idea cartesiana que la senzillesa porta a la complexitat i que la pedra filosofal del coneixement rau en la recerca, no en la troballa.